top of page

manuellterapi

Manuellterapi er en videreutdanning på universitetsnivå innen fysioterapi hvor man spesialiseres på muskel- og skjelett relaterte plager. Fysioterapeuter med denne videreutdanningen har tittelen manuellterapeut.

 

Manuellterapeuter har enten eksamen i klinisk masterstudium i manuellterapi for fysioterapeuter ved Universitetet i Bergen eller godkjent utdanning fra anerkjente universiteter i utlandet. Det sistnevnte krever bestått kurseksamen i klinisk radiologi (5sp) og differensialdiagnostikk og laboratorieanalyser (5sp) ved Universitetet i Bergen.

 

Manuellterapeuter undersøker, vurderer og behandler plager i muskel-/skjelettsystemet for å gjenopprette eller bedre kroppens funksjoner. De kan differensialdiagnostisere, det vil si skille mellom sykdommer i muskel- og skjelett og andre farlige sykdommer med samme symptomer (for eksempel brudd, skader, kreft eller inflammasjon).

 

I 2006 ble manuellterapeuter Primærkontakter. Det vil si at de kan undersøke og behandle pasienter uavhengig av henvisning fra lege. De kan henvise pasienter videre til legespesialister eller til andre undersøkelser, eller til fysioterapi. De kan også henvise til røntgen, MR og CT.

Manuellterapeuter kan videre sykemelde pasienter med plager eller skader i muskel- og skjelettsystemet, i inntil 12 uker. De deltar i dialogmøte hvis pasienten blir langtidssykemeldt.

 

Hva gjør en manuellterapeut?

Manuellterapeuter er spesialister på skade og patologi i muskelskjelettapparatet. De undersøker og vurderer bevegelsesapparatets nevromuskulære og biomekaniske funksjon med tanke på bevegelighet, stabilitet og smerte. Etter undersøkelsen vil manuellterapeuten kunne gi informasjon om diagnose, årsak til smerter og funksjonssvikt og prognose.

Manuellterapeuter benytter vitenskapelig dokumenterte behandlingsmetoder i sin behandling av smerteproblematikk, gjenopprette normal funksjon eller forsinke en progredierende funksjonssvikt.

Eksempler på slike metoder er leddmobilisering og leddmanipulasjon, manuell bløtvevsbehandling, muskeltøyninger og bevegelse av nervesystemet. I tillegg vil manuellterapeuten kunne veilede og styre rehabiliteringen etter skader og undervise i mestringsstrategier/kognitiv terapi ved langvarige smerter og sykdom. Manuellterapeuten foretar sin vurdering med en videregående forståelse for at feilfunksjoner i muskelskjelettsystemet også kan skyldes psykologiske og sosiale forhold.

 

Hvilke problemstillinger kan du diskutere med Manuellterapeut ?

- Nerveplager; ischias plager, kompleks regionalt smerte syndrom (CRPS), carpal tunnel, tibial tunnel

- Nakkesmerter; whiplash, hodepine, migrene, svimmelhet

- Brystsmerter; pusteproblemer, ribbeinsbrudd, ribbeinslåsning, ‘leddlåsninger’

- Korsryggplager; skiveproblematikk, spinal stenose, ischialgi

- Hoftesmerter; hofteartrose, gilmores groin, lyskestrekk, impingement

- Knesmerter; jumpers knee, patellafemorale smerte, kneartrose, fettpute, korsbånd, leddbånd og menisk skade

- Ankelsmerter; ankelbrudd, overtråkk, stressfraktur, achilles plager

- Skuldersmerter: subacromiell impingement, frossen skulder, skulderluksasjon

- Albuesmerter: epicondylalgia (tennis albue, musearm), albuebrudd, leddbåndsskade

- Håndsmerter: carpal tunnel syndrome, de quervains tenosynovitis, håndleddsbrudd

 

Se forøvrig link til informasjonsvideo her:

https://www.youtube.com/watch?v=cgUKizvLWuY

https://www.youtube.com/watch?v=30LNuthp4cs

 

 

Kilder:

 - http://www.manuellterapi.no/default.aspx?sid=6

 - https://fysio.no/Pasientinfo/Pasientbrosjyrer/Manuellterapi

 - http://www.mskklinikken.no/tjenester/manuellterapi/

bottom of page